top of page

+ S Ł O W O    B O Ż E  +

                  Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus +

EWANGELIA - Łk. 9, 11-17 Artist Name
00:00 / 01:08
WIARA BEZ UCZYNKÓW Artist Name
00:00 / 04:50

CIASNA   BRAMA

CIASNA BRAMA Artist Name
00:00 / 00:21

Życie ludzi, którzy idą szeroką drogą w żadnym stopniu
nie jest ograniczone przez ewangelię, żyją dla ciała i dla tego świata,
ale ostatecznie końcem takiego życia jest zatracenie.

Uważajcie na siebie i podejmujcie w swoim życiu właściwe
i mądre decyzje, gdyż nie właściwie przez was wybrana droga
doprowadzi was zatracenia i zguby !        

 

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc
i módlcie się
w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego,
co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym

 

Łk 21, 33-36

CZUWAJCIE I MÓDLCIE SIĘArtist Name
00:00 / 00:44

OSTRZEŻENIE  PRZED  FAŁSZYWYMI  PROROKAMI  !

STRZEŻCIE SIĘ FAŁSZYWYCH PROROKÓW Artist Name
00:00 / 00:51

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was
w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia,
albo z ostu figi ? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce,
a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać
złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.
Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte
i w ogień wrzucone.

A więc : Poznacie ich po ich owocach.

Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie !",
wejdzie do królestwa Niebieskiego, lecz ten,
kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie !

Mt 7, 15-21

STRZEŻCIE  SIĘ  UCZONYCH  W  PIŚMIE  !

UCZENI W PIŚMIE .png
STRZEŻCIE SIĘ UCZONYCH Artist Name
00:00 / 00:30

Gdy cały lud się przysłuchiwał, rzekł do swoich  uczniów : 

«Strzeżcie się uczonych w Piśmie, którzy z upodobaniem
chodzą w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach.
Objadają oni domy wdów i dla pozoru długo się modlą.
Ci tym surowszy dostaną wyrok».


Łk. 20, 45-47

WIERZĄCY  BISKUP - KSIĄDZ - DIAKON, MĄŻ  JEDNEJ  ŻONY

Biskup_z_rodziną_.jpg
MĄŻ JEDNEJ ŻONY Artist Name
00:00 / 02:50

Podstawą i fundamentem naszej Wiary Chrześcijańskiej 
jest Biblia i zawarte w niej nauki Jezusa Chrystusa +
Jeżeli nie ma czegoś w Biblii to po prostu dla nas nie istnieje,
a co za tym idzie nie ma prawa bytu ponieważ zostało wymyślone i stworzone przez elity, które stworzyły kościół ziemski z cegły i kamienia, który się nie ostanie w porównaniu
do Kościoła Bożego + Kościoła Chrystusa + który przetrwa
do Sądu Ostatecznego, gdzie każdy zostanie sprawiedliwie osądzony za swoje uczynki. Karygodne jest postępowanie,
gdy władze kościoła ziemskiego narzucają swoim wiernym
co jest istotne w Biblii, a co nie ma większego znaczenia odsuwając się w ten sposób od Zbawienia i Boga.

ZAWSZE  SŁUŻĘ  BOGU  I  BLIŹNIM - NIGDY  MAMONOWI

JASKINIA ZBÓJCÓW Artist Name
00:00 / 00:26
MAMONA.jpg
MAMONA Artist Name
00:00 / 01:18
MAMONA.jpg

Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół
niegodziwą mamoną, aby gdy [wszystko] się skończy,
przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej
będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy,
ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni,
prawdziwe dobro kto wam powierzy ?
Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni,
kto wam da wasze ?

Żaden sługa nie może dwom panom służyć !

Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował;
albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie !

Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze
i podrwiwali sobie z Niego. 

Powiedział więc do nich :

To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych,
ale Bóg zna wasze serca.
To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi,
obrzydliwością jest w oczach Bożych.


Łk. 16, 9-15

BIADA  WAM  OBŁÓDNICY ! ! !

BIDADA WAM OBŁÓDNICY 3Artist Name
00:00 / 03:33
BIADA  WAM .jpg

Gdy cały Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych
uczniów tymi słowami :

Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą,
lecz uczynków ich nie naśladujcie !
Mówią bowiem, ale sami nie czynią ! Wiążą ciężary wielkie
i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą ! Wszystkie swe uczynki spełniają
w tym celu, żeby się ludziom pokazać.
Rozszerzają swoje filakterie
i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca
na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. 
Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie
nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się
Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy
braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie
waszym ojcem; jeden bowiem jest OJCIEC wasz, Ten w Niebie !
Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami,
bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was
niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy,
bo zamykacie królestwo Niebieskie przed ludźmi.
Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym,
którzy do niego idą !
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy,
bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.
Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie :
Kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy;
lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą.
Głupi i ślepi ! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek,
który uświęca złoto ?
Dalej : Kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy;
lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi ! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz,
który uświęca ofiarę ? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego
i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek,
przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka.
A kto przysięga na Niebo, przysięga na tron Boży i na Tego,
który na nim zasiada.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy !
Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to,
co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę.
To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. 
Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda !
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy !
Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy,
a wewnątrz pełne są one zdzierstwa i niepowściągliwości.
Faryzeuszu ślepy ! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby
i zewnętrzna jego strona stała się czysta.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy !
Bo podobni jesteście do grobów pobielanych,
które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie
się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy
i nieprawości. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy ! 


Mt. 23, 1-28
 

DARMO  DOSTALIŚCIE  DARMO  DAWAJCIE ! ! !

DARMO DOSTALIŚCIE Artist Name
00:00 / 01:29
DARMO DOSTALIŚCIE .jpg

Podstawą i fundamentem naszej Wiary Chrześcijańskiej 
jest Biblia i zawarte w niej nauki Jezusa Chrystusa +
Jeżeli nie ma czegoś w Biblii to po prostu dla nas nie istnieje,
a co za tym idzie nie ma prawa bytu ponieważ zostało wymyślone
i stworzone przez elity, które stworzyły kościół ziemski.
Biblia nie wspomina ani słowa, że Jezus Chrystus + zapłacił
choćby srebrnika czy drachmę Janowi Chrzcicielowi za udzielenie
Chrztu Świętego + w rzece Jordan ?
Skąd wziął się tak idiotyczny i nie na miejscu handel
Sakramentami Świętymi w kościele bo chyba nie z nauk Chrystusa + ? 

ZABŁĄKANA OWIECZKA Artist Name
00:00 / 01:01
JEZUS NAUCZAŁ I WĘDROWAŁ - Unknown Artist
00:0000:00

"Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.

Wytrwajcie w miłości mojej !  Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była
i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie,

co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali." 

J 15, 9-17

bottom of page