top of page
d1261064930.jpg

Jedna  z tych godzin będzie Twą ostatnią 

+ SZCZĘŚĆ WAM BOŻE +

Wszyscy ludzie wołają o miłość, wszyscy jej pragną, wszyscy ją głoszą, ale nikt nie praktykuje na co dzień miłości nieprzyjaciół. A Jezus taką właśnie miłość ma na myśli, gdy mówi o tym w Ewangelii :
 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem
(J 15,12). Tak jak Ja was umiłowałem. A Ja was umiłowałem do śmierci, gdyście byli moimi wrogami (por. Rz 5,8). Tak właśnie wy kochajcie waszych bliźnich, nawet wtedy lub przede wszystkim wtedy, gdy są waszymi wrogami. Taką miłością możecie ich uczynić swoimi przyjaciółmi, tzn. nawrócić ich, uczynić moimi uczniami, chrześcijanami.

IGLESIA
f1c3f54fd157812846f8e6cb6e3c4187_488x102.73684210526.jpg
Church.jpg

 

"KOŚCIÓŁ BOGATY JEST UBOGI DUCHOWO"

                           Jezus Chrystus +   AD. 2018 

"Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce."

- Unknown Artist
00:00 / 00:00

                Chrystus jest :

Jedyną drogą, życiem i prawdą +
Prawdziwą miłością i radością +
Bólem, smutkiem i cierpieniem +

Zmartwychwstaniem i życiem wiecznym+

AŻ DO ŚMIERCI

Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.

List św. Jakuba 2,26

ZAKON

Założycielem Zakonu Egzorcystów Św. Archanioła Michała SOSM +

jest J.E. abp. Ron Feyl 

His Excellency archbishop Ron Feyl Founder Sacred Order of St. Michael the Archangel SOSM +

DUSZPASTERSTWO

Duszpasterstwo chorych,

osób starszych

i niepełnosprawnych +

Duszpasterstwo więźniów

i ich rodzin +

Duszpasterstwo osób zagrożonych przemocą
i agresją +

Duszpasterstwo terapii
i opieki rodzin +

Duszpasterstwo modlitw o uwolnienie +

KOCHAMY  BLIŹNICH 

Jeżeli czujesz się zagubiona/y niepotrzebna/y masz już wszystkiego serdecznie dojść i wszystko już Cię przerasta. Masz problemy, zaburzenia  psychiczne a może nadużywasz alkoholu bierzesz narkotyki, masz problemy w małżeństwie, doszło do zdrady,

ktoś się nad Tobą znęca, jesteś wykorzystywana/y psychicznie fizycznie, może masz inne problemy o, których chciałabyś z nami porozmawiać zapewniamy anonimowość oraz pełną dyskrecję obowiązuje nas tajemnica spowiedzi możesz zawsze na nas liczyć pomożemy Ci siostro i bracie oraz dzieciom i młodzieży, która również może mieć różnego rodzaju problemy łącznie z psychiką,

wiarą, gdyż są bardzo podatne na działanie i wpływ złego.

Przykazanie miłości 

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Prawa przyjaźni z Chrystusem + 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

J, 15, 12-14

CESTOVANIE

NA SLOVENSKO

Naša duchovná pomoc a kňazská služba sa môžu spoľahnúť aj na: Slovákov a Čechov, ako aj na iné národnosti.
Pre nás neexistujú bariéry a obmedzenia viac územných typov: nie moja farnosť, nie moja diecéza
.

KOCHAMY  ZWIERZĘTA 

Tak jak Święty Franciszek tak i nasi bracia kochamy zwierzęta nie tylko te, które ma każdy z nas ale i te,

które spotykamy na co dzień. Również darzymy miłością zwierzęta  u rodzin do, których udajemy się z naszą posługą duszpasterską na terenie całego kraju przez cały rok.  

Co biblia mówi nam o zwierzętach 

Po zakończeniu stwarzania zwierząt Stwórca określił nadrzędną role człowieka nad nimi: "A wreszcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym" (Rdz 1:26, BT).
Dał też pierwszemu człowiekowi przywilej samodzielnego nadawania nazw zwierzętom: "(..)A każde stworzenie żywe miało nosić takie imię, jakie mu nada człowiek"

(Rdz 3:19 BP).
 

Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
bottom of page